Sklep internetowy Gali Serwis
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
OKAZJE (3)
Artykuły dekoracyjne (67)
Artykuły styropianowe (34)
Balony (53)
Narodziny dziecka Chrzest (4)
Komunia (16)
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Wysyłka i zwroty
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Biuletyn
E-mail:
Nazwa:
 Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami: Twoje konto:
Kontakt
e-mailsklep@galaserwis.pl
Tel77 483 66 33
GSM691 22 88 54
GG4480136
Waluty
Regulamin

REGULAMIN         SERWISU     INTERNETOWEGO          WWW.SKLEP.GALASERWIS.PL

 

1.  Informacje ogólne

 1. Serwis www.sklep.galaserwis.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest serwisem internetowymy dostępnym dla użytkowników w ramach sklepu internetowego sklep.galaserwis.pl, zwanego dalej „Sklepem”, prowadzonego przez GALASERWIS.PL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47 - 225) przy ul. Broniewskiego 17, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360563, numer NIP: 749-207-00-84, numer REGON: 160339846, zwaną dalej „Galaserwis.pl sp. z o.o.", pod adresem internetowym  http://sklep.galaserwis.pl
  Dodatkowe dane Galaserwis.pl sp. z o.o.  niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu:

  • adres poczty elektronicznej sklep@galaserwis.pl,
  • numer telefonu 77 483 66 33
  • numer faksu 77 483 63 75

 2. Właścicielem oraz administratorem Serwisów jest Galaserwis.pl sp. z o.o.
 3. Serwisy prowadzone są w formie platformy handlowej „on - line" o charakterze otwartym dla zainteresowanych użytkowników.
 4. Użytkownikiem Serwisów jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisach, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisach osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 5. Kontem jest prowadzone dla użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane użytkownika. Kluczem zabezpieczającym (kodem) jest unikalny klucz przypisany do produktów, niezbędny do ich użytkowania. Klucz zabezpieczający (kod) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Kartą produktu jest karta dołączona do danego produktu, zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w tym wymagania odnośnie sprzętu, przy wykorzystaniu, którego następuje użytkowanie produktu.
 6. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Galaserwis.pl sp. z o.o. poprzez stronę internetową dostępną pod adresem http://sklep.galaserwis.pl, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@galaserwis.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 77 48 366 33
 7. Za pośrednictwem Sklepu Galaserwis.pl sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie  sprzedaży akcesorii dekoracyjnych oraz ślubnych, dekoracji na auto, dekoracji styropianowych, balonów, zaproszeń, podziękowań, upominków z grawerem.
 8. Galaserwis.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby produkty dostarczane użytkownikom były wolne od wad.
 9. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko Galaserwis.pl sp. z o.o. i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody konsumenta na zawarcie umowy.
 10. Rejestrując się i zakładając konto w serwisie Galaserwis.pl sp. z o.o. na stronie internetowej: www.sklep.galaserwis.pl, użytkownik uzyskuje możliwość wielokrotnego logowania się w ramach całego serwisu www.sklep.galaserwis.pl i korzystania z całego serwisu  www.sklep.galaserwis.pl, w tym również z podlegających pod serwis www.sklep.galaserwis.pl stron internetowych.
 11. W przypadku dokonania przez użytkownika zmian danych zawartych w koncie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, zmiana dokonana w ramach strony internetowej www.sklep.galaserwis.pl lub podlegającej jej strony internetowej, obejmuje dane użytkownika zawarte w całym serwisie  www.sklep.galaserwis.pl, w tym na stronach internetowych podlegających pod ten serwis.
 12. Korzystanie z usług świadczonych przez Galaserwis.pl sp. z o.o.  za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednią akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez użytkownika pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 14. Galaserwis.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niej niezależnych. Galaserwis.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Serwisy oraz Sklep funkcjonowały w prawidłowy sposób.

2. Zamówienia

 1. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej Galaserwis.pl sp. z o.o. przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Z tytułu składania zamówień Galaserwis.pl sp. z o.o.  nie pobiera dodatkowych opłat. W momencie składania zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 3. Zamówienia opłacane  z  góry  zostaną  automatycznie  anulowane  w  przypadku  braku  wpłaty w terminie 14 dni, (jeśli produkty opisane są jakąkolwiek inną dostępnością) od daty złożenia zamówienia.
 4. Przy wyborze płatności przelewem należy dokonać płatności po potwierdzeniu przez Galaserwis.pl sp. z o.o. zamówienia, w terminie 7 dni widoczną na koncie użytkownika po zalogowaniu w dziale „historia zakupów”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie.
 5. Informacja o dostępności towaru widnieje na karcie produktu.
 6. Galaserwis.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z e-mailowym potwierdzeniem zamówienia, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta e-mailowego użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
 7. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. Galaserwis.pl sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco.
 8. Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Galaserwis.pl sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po  potwierdzeniu  go  przez  użytkownika  (z  zastrzeżeniem  ewentualnych  opóźnień  związanych z brakiem dostępności danego produktu). W przypadku zamówień płatnych w formie przelewu Galaserwis.pl sp. z o.o. przystępuje  do  realizacji  zamówienia  po  zaksięgowaniu  wpłaty (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu).
 9. Orientacyjny termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to orientacyjny czas, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia.
 10. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane.
 11. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Galaserwis.pl sp. z o.o. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta  następuje  poprzez  zapoznanie  się  przez  niego  i  akceptację  treści  oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie pola wyboru (checkbox). Galaserwis.pl sp. z o.o. zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

3.  Dane Osobowe, cookies

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.sklep.galaserwis.pl wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Galaserwis.pl sp. z o.o., w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Galaserwis.pl sp. z o.o. świadczy usługi w sklepie internetowym. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe  użytkowników  przechowywane  są  przez  GALASERWIS.PL  Spółkę  z  Ograniczoną odpowiedzialnością  z  siedzibą w Kędzerzynie-Koźlu (47-225) przy ul. Broniewskiego 17, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360563, numer NIP: 749-207-00-84, numer REGON: 160339846. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w  sklepie  internetowym  www.sklep.galaserwis.pl.,  jak  również  w  celu  korzystania  przez  użytkowników z Serwisu.
 3. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania.
 5. Dane osobowe użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Serwisu.
 6. Korzystając  z  Serwisów  użytkownik  wyraża  zgodę  na  zapis  plików  cookies. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 7. Galaserwis.pl sp. z o.o. uprawniona jest do przesyłania na adres e - mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej, na której dostępne są Serwisy. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4.  Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 11.12.2014 roku wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od rodzaju produktu stanowiącego przedmiot transakcji).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Aktualne ceny produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.sklep.galaserwis.pl. Zakup produktów dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia.
 4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy, Galaserwis.pl sp. z o.o. zobowiązana jest do uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie należne Galaserwis.pl sp. z o.o. oraz koszty dostawy produktu. Konsument wyraża zgodę poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

5. Formy Płatności

Podczas składania zamówienia użytkownik ma możliwość wyboru dwóch rodzajów płatności:

 • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),
 • Płatność przelewem (wysyłka bezpobraniowa).

6. Wysyłka

 1. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie.
 2. Przewidywany czas dostawy wynosi 2-3 dni robocze.
 3. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności:
  • Przesyłka kurierska bezpobraniowa (płatność przelewem lub kartą kredytową) - 15 złotych,
  • Przesyłka kurierska pobraniowa (płatność przy odbiorze) - 22 złotych.
 5. Koszty  przesyłek  stanowią  ceny  brutto  wyrażone  w  polskich  złotych  (zawierają  podatek  VAT w obowiązującej stawce).
 6. Wraz z zamówionym produktem Galaserwis.pl sp. z o.o. dostarcza konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy, w treści którego zawarte są dane na temat dostarczonego produktu.

7.   Reklamacje i Zwroty

 1. W przypadku produktów wadliwych użytkownik winien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sklepu, pod adresem sklep@galaserwis.pl.
 2. Jeżeli produkt ma wadę użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Galaserwis.pl sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla użytkownika wymieni produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli produkt ma wadę użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli użytkownikiem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Galaserwis.pl sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Galaserwis.pl sp. z o.o.
 3. Jeżeli konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 2, a Galaserwis.pl sp. z o.o. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie konsumenta zostało uznane przez Galaserwis.pl sp. z o.o. za uzasadnione.
 4. W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Galaserwis.pl sp. z o.o. o zaistniałym fakcie mailowo na adres  sklep@galaserwis.pl. Galaserwis.pl sp. z o.o. sugeruje sprawdzenie   zawartości    przesyłki    w    obecności    kuriera.    W    określonych    przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez użytkownika.
 5. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu Galaserwis.pl sp. z o.o. prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym  sklep@galaserwis.pl, oraz podanie następujących informacji:
  • Imię i nazwisko,
  • Numer zamówienia,
  • Nazwa produktu.
 6. Galaserwis.pl sp. z o.o. informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu.
 7. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Odstępując od umowy, konsument uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej Sklepu. W powyższym przypadku Galaserwis.pl sp. z o.o. zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy Galaserwis.pl sp. z o.o. zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego konsument skorzystał nabywając produkt, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu produktu, za który płatność dokonywana była przez konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Galaserwis.pl sp. z o.o., Galaserwis.pl sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz konsumenta dodatkowych kosztów.
 11. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest zwrócić Galaserwis.pl sp. z o.o. zamówiony uprzednio produkt.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej http://sklep.galaserwis.pl
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Galaserwis.pl sp. z o.o. lub oferty handlowej Galaserwis.pl sp. z o.o., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku Galaserwis.pl sp. z o.o. poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
  W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej sklep@galaserwis.pl wiadomość elektroniczną o treści „Brakakceptacjiregulaminu”. Powyższe oznacza rezygnację użytkownika z usług świadczonych przez Galaserwis.pl sp. z o.o., która po uprzednim poinformowaniu użytkownika, uprawniona jest do usunięcia jego konta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym  regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Uprzednia rejestracja w sklepie Galaserwis.pl sp. z o.o. jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.
 5. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sklep@galaserwis.pl.
Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Bestsellery
Gołąb ze styropianu "S"
Serce pełne ze styropianu "L"
Serce krzywe, pełne ze styropianu "S"
Serce puste ze styropianu "L"
Serce puste ze styropianu "M"
Gołąb ze styropianu "XS"
Serce pełne ze styropianu "M"
Serce puste ze styropianu "XS"
Gołąb ze styropianu "M"
Gołąb ze styropianu "XXL"
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Klient
 online.
Na Oprogramowaniu eSklep-Os